Expozițiile MOLDCONSTRUCT și MOLDENERGY-2024: Construim o Moldovă Europeană sustenabilă

Expozițiile MOLDCONSTRUCT și MOLDENERGY-2024: Construim o Moldovă Europeană sustenabilă
Distribuie Copie link

În perioada 28-31 martie, la CIE ”Moldexpo” se vor desfășura expozițiile internaționale specializate “MOLDCONSTRUCT” şi “MOLDENERGY”. Aflați în ce format va avea loc evenimentul, dar și cine sunt expozanții.

Construim Moldova Europeană – această acțiune, menită să informeze și să comunice posibilitățile existente pentru a construi o Moldovă sustenabilă europeană, dă tonul expozițiilor internaționale specializate “MOLDCONSTRUCT”, ediția a XXVI-a și “MOLDENERGY”, ediția a XXV-a.

Expozanții, organizatorii și partenerii vor pune cărămidă la cărămidă și vor edifica, în cadrul evenimentului expozițional, o casă – simbol al republicii. Iar cărămida va întruchipa contribuția fiecăruia la această construcție care se numește Moldova Europeană.

Autoritățile publice invită la acțiunea de a clădi aportul fiecăruia în viitorul țării. Conducătorii ministerelor de profil vor consolida construcția cu politicile din domeniile de competență, chiar în cadrul ceremoniei de inaugurare a expozițiilor, care va avea loc joi, 28 martie, cu începere la ora 13:30, în pavilionul central.

Expoziția internațională specializată de tehnologii, echipamente, scule și materiale pentru construcții, MOLDCONSTRUCT-2024

La MOLDCONSTRUCT-2024 (pavilionul nr.2, spațiile exterioare) și-au anunțat participarea peste 60 de companii. Aria participării este largă, cuprinzând țări precum Italia, Letonia, România, Ucraina, Turcia. Dar cel mai mare eșantion îl reprezintă expozanții din Republica Moldova.
În pofida existenței în republică a numeroaselor unități pentru comercializarea materialelor de construcții, interesul față de expoziția MOLDCONSTRUCT nu scade. Dimpotrivă, expoziția înregistrează o creștere cantitativă, dar și calitativă față de anul precedent, ceea ce nu este întâmplător. Aici se conturează noi parteneriate, se identifică soluții pentru problemele din ramură, se punctează strategii generatoare de tendințe în construcții, renovări, amenajări care contribuie esențial la dezvoltarea domeniului. Dar, cele mai mari efecte le exercită avantajele unice și în afara oricărei concurențe de care dispune o expoziție specializată, și anume: comunicarea directă, idei de amenajare, modele noi, tehnologii, utilaje, materiale, consumabile, în fine, oferta bogată pe un spațiu comun, cu posibilitatea de a face comparații.

MOLDCONSTRUCT - 2024 se distinge printr-o ofertă cu adevărat impresionantă.

La expoziție vor fi propuse într-o gamă largă materiale de construcție civilă, industrială, a rețelor edilitare. Inclusiv, materiale pentru lucrări de finisare, mortar, beton și produse aferente, caramidă pentru zidăria clasică și aparentă, placaj ceramic, țiglă ceramică.

Nu vor lipsi nici gresia și faianța pentru cele mai diverse exigențe și posibilități de cumpărare; plăci de marmura, mozaicuri si decoruri inedite.

Un segment mare în cadrul expoziției revine pietrei ornamentale și pietrei pentru construcții; pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și ardeziei. În această secțiune se încadrează firme specializate în extracție, dar și producători de articole din gips pentru constructii, decorațiuni de stuc din poliuretan pentru cele mai diverse amenajări.

În sortiment larg vor fi expuse structuri și tâmplării metalice pentru construcții, feronerie, produse metalurgice laminate.

Un segment aparte va ocupa tâmplăria din aluminiu, inclusiv soluții inginerești în combinarea sticlei cu PVC sau aluminiu.

Promite a fi bogat compartimentul de articole din material plastic pentru construcții: plăci, folii, tuburi, profile, cabluri. Precum și articole din polietilenă de înaltă densitate și polipropilenă.

Expoziția va însuma o gamă largă de ferestre, uși, rolete, sisteme pentru terase, praguri și ferestre premium; porți industriale și uși, precum și sisteme automate pentru acestea. La mare căutare sunt copertinele pentru terase si balcoane, care, la fel, vor suplini oferta.

Un loc însemnat în cadrul expoziției revine lemnului, fiind propuse cherestea, articole din lemn.

Promite a fi vastă oferta de materiale pentru acoperișuri, pardoseli, termo- și hidroizolanți; la fel, de elemente de fixare, etanșare etc.

Mai multe unități comerciale vor aduce la expoziție vopsele profesionale, inclusiv lacuri pentru fier, lemn, pardoseli.

Nu vor lipsi nici șemineele și sobele, piscinele și totul pentru întreținerea acestora. La fel, echipamente, materiale și totul pentru stații de epurare.

Un loc aparte în oferta expoziției vor ocupa sculele, uneltele, instrumentele și utilajul pentru constrcuții. De asemenea, vor fi expuse echipamente de protecție individuală pentru construcții, industrie și comerț.

În standuri vor fi promovate cele mai diverse servicii. Evident, cele mai solicitate sunt serviciile de proiectare care, în cele mai dese cazuri merg la pachet cu serviciile de construcții, montare, instalare. La expoziție participă firme specializate în construcția de clădiri, structuri și rețele inginerești, în reconstrucție, consolidare, restaurare. Inclusiv, construcția de case cu folosirea tehnologiei canadiene și cu elaborarea proiectelor preliminare individuale. Tot pe acest segment se regăsesc firme care oferă soluții complete în realizarea proiectelor de infrastructură, firme specializate în activități de pregătire către vânzare a bunurilor imobiliare, altele. Printre serviciile promovate la expoziție figurează certificarea în domeniul evaluării conformității materialelor de construcții și mobilierului; testarea de laborator a materialelor de construcții; determinarea conținutului de radionuclizi în materialele de construcții; unele servicii pentru construcția de complexe de ascensoare, altele.

Piața de construcții din Republica Moldova se bucură de interesul firmelor din domeniu de peste hotare, ceea ce s-a reflectat în oferta expoziției. Spre exemplu, mai multe firme din România vor propune soluții din oțel, multiple facilități de producție specializate în prelucrarea oțelului; soluții inovatoare pentru ferestre, uși și clădiri care contribuie la un trai confortabil și durabil; articole din piatră, tâmplărie din plastic etc. Din Ucraina vor fi aduse echipamente de ventilație. Iar Italia va fi reprezentată de lideri în dezvoltarea și furnizarea de tehnologii avansate pentru industria construcțiilor și producția de ceramică pentru domeniu.

Expoziția include încă multe alte oferte, solicitate pe piața vastă de construcții.

Expoziția de tehnologii de conservare a energiei, instalații termice și de alimentare cu gaze, echipamente de condiționare a aerului MOLDENERGY-2024

Expoziția internațională specializată de tehnologii de conservare a energiei, instalații termice și de alimentare cu gaze, echipamente de condiționare a aerului “MOLDENERGY” este un eveniment cheie în republică în domeniul valorificării eficiente a resurselor energetice, surselor regenerabile de energie solară, eoliană, pe biogaze, aplicării tehnologiilor de conservare a energiei, utilizării sistemelor termice, de climatizare, ventialre, iluminare, refrigerare etc. Importanța evenimentului rezidă în instrumentele necesare pentru promovarea individualizată a participanților, dar și de a apropia piața locală de standardele internaționale, în special în contextul orientării proeuropene a Republicii Moldova.

Evenimentul își propune să aducă în atenția autorităților publice, agențiilor de mediu, companiilor de profil, precum și institutelor de cercetări și experților noi informații privind sistemele revoluționare de exploatare și economisire a energiei convenționale și de regenerare a energiei provenită din surse naturale.

Expoziția MOLDENERGY-2024 (pavilionul central, spațiile exterioare) reunește peste 50 de participanți din Republica Moldova, Polonia, România și Turcia.

Un loc aparte în oferta expoziției revine echipamentelor de utilizare a surselor alternative de energie și tehnologiilor de economisire a energiei atât la nivel industrial, cât și la cel casnic.

Aici se încadrează și centralele solare, colectoarele solare, panourile solare pentru alimentarea cu energie termică și alimentarea clădirilor, care vor fi expuse la eveniment.

Tot mai populare devin centralele termice pe biomasă, serviciile de construcție a căror sunt promovate la expoziție.

Acestui domeniu de importanță vitală – termoficarea – îi revine la expoziție un loc aparte. În standuri vor fi propuse echipamente și furnituri de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire, cel mai larg asortiment de piese de schimb la toate tipurile de centrale termice, instalații cu temperatură joasă de încălzire și apă caldă, precum și servicii de proiectare și instalare a sistemelor de încălzire, rețelelor de apă, canalizare și gaze.

La fel de importante sunt serviciile de proiectare și inginerie în domeniul sistemelor de condiționare a aerului, de ventilație, împotriva incendiilor, care nu lipsesc din oferta expoziției.

Pe scară largă la expoziție va fi promovat segmentul ce vizează energia electrică. Firme specializate vor propune productie de energie electrica, lucrări de instalare/ reparații a rețelelor și echipamentelor electrice. Tot aici vor fi promovate tehnologii și servicii de automatizare a sistemelor energetice, de construire a instalatiilor de uz general pentru furnizarea de energie electrica si telecomunicatii.

Compartimentul va fi suplinit cu utilaje electrotehnice, sisteme de automatizare și componente electronice pentru întreprinderile de producție, echipamente frigorifice, precum și compresoare, conectori, întrerupătoare etc. Nu vor lipsi nici articolele electrice de uz casnic.

Oferta expoziției se va extinde cu servicii și tehnică de calcul, componente, precum și alte echipamente de birou, dar și servicii de consultanță in domeniul tehnologiei informației, consultanță în afaceri si management.

Încă o noutate a expoziției din acest an reprezintă domeniul securității care s-a încadrat perfect în tematica expoziției. Astfel, spre atenția consumatorilor vor fi propuse sisteme de securitate, camere de supraveghere video, servicii de pază.

Spectrul tematic este mult mai larg și însumează fire și cabluri; corpuri de iluminat; tehnologii și soluții inovatoare pentru cele mai diverse segmente conexe domeniilui energetic.

Programul conex expozițiilor

Evenimentul expozițional ridică la fiecare ediție plafonul calității, prin participarea internațională solidă, oferta impresionantă, programul de seminare, prezentări, ateliere de lucru. Dar cel mai important e că, expozițiile oferă șansa unică de valorificare a instrumentelor de marketing, cum ar fi întrunirile profesioniștilor, discuțiile utile, consultațiile specialiștilor.

Un eveniment important în cadrul expozițiilor este panoul de discuții la teme ardente din domeniul energiei, organizat de Green City Lab Moldova cu implicarea Delegației Uniunii Europene, Ministerului Energiei și altor instituții de resort.

În cadrul expozițiilor din acest an se vor desfășura seminarele la teme ce vizează casele modulare, sau beneficiile implementării standardelor de calitate în domeniul tehnologiei construcțiilor; despre certificare – condiții, cerințe, oportunități, altele.

Un loc aparte în cadrul expozițiilor revine prezentărilor. Pe toata perioada expoziției, publicul vizitator va putea asista la demonstrații de materiale, produse, instrumente, utilaje, tehnologii și inovații pentru domeniile abordate, care vor avea loc chiar în standuri.

Eforturile conjugate ale tuturor participanților, partenerilor, organizatorilor sunt canalizate în realizarea unui eveniment expozițional util pentru dezvoltarea ramurilor construcțiilor și energeticii, precum și afacerilor în aceste domenii.

Inaugurarea oficială a expozițiilor MOLDENERGY și MOLDCONSTRUCT va avea loc la joi, 28 martie 2024, cu începere de la ora 13:30, la MOLDEXPO, pavilionul central (str. Ghioceilor nr.1, mun. Chișinău).

Intrarea la expoziții – liberă.

 

Articole relevante

Folosim cookies pentru a face site-ul mai bun pentru tine.